Zaprojektowane, podczas warsztatów w Wiśle i wykonane przez nas gry matematyczne zaprezentowaliśmy naszym koleżankom i kolegom z klas pierwszych IC i IG. Zajęcia prowadzone przez nas dotyczyły wzorów skróconego mnożenia.  W najbliższym czasie następne zajęcia i relacja z nich na naszej stronie. 


Wykonaliśmy wszystkie zaprojektowane przez nas gry matematyczne dotyczące wzorów skróconego mnożenia, ogólnych własności funkcji, przekształceń wykresów funkcji i funkcji liniowej. Pozostało nam tylko prezentować  je naszym koleżankom i kolegom.


Od roku szkolnego 2004/2005 Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Fundacją Matematyków Wrocławskich i Stowarzyszeniem Lingwistyki Rekreacyjnej organizuje ogólnopolskie eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej.  W tym roku możemy pochwalić sie sukcesem naszych uczniów: Aleksandry Dratwińskiej i Huberta Sojdy.