Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla
Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19,
ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020,
Powiat Radomszczański, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko/Zespół Szkół
Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku, ul. Narutowicza 12, 97-500 Radomsko,
ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla Poddziałania
XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

POBIERZ OGŁOSZENIE

 

 

Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realzacji projektu w ramach naboru dla
Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19,
ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020,
Powiat Radomszczański, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko/Zespół Szkół
Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku, ul. Narutowicza 12, 97-500 Radomsko,
ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla Poddziałania
XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

POBIERZ OGŁOSZENIE