Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci uczących się w naszej szkole do współpracy i pomocy przy wypełnianiu naszej misji - pomocy szkole, nauczycielom i dyrekcji w wytworzeniu najlepszych warunków kształcenia i wychowania naszych dzieci.
Na stronie tej będziemy informowali jakiej praktycznej pomocy potrzebujemy dla naszych dzieci i szkoły. Zwracamy się do Państwa jest prośba o wpłacanie składek na Radę Rodziców. Pieniądze te wrócą do Państwa w formie nagród, dofinansowania imprez i konkursów organizowanych dla naszych dzieci. Dzięki Państwa pomocy pomagamy szkole w sfinansowaniu remontów, tworzeniu i modernizacji bazy dydaktycznej. 

Nad celowością wydatków i prawidłowością ich rozliczenia czuwa Komisja Rewizyjna.
Informujemy, że jeśli chcą Państwo dokonać darowiznę na rzecz Rady Rodziców należy wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
Bank Spółdzielczy w Radomsku 59 8980 0009 2006 0000 1238 0001 w tytule prosimy o wpisanie - darowizna IMIĘ i NAZWISKO ucznia oraz klasę.
Istnieje również możliwość dokonywania wpłat bezpośrednio u wychowawcy, dobrowolnie zadeklarowanych składek na Radę Rodziców.