Ogłoszenie o wyniku postępowania - PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. "Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotowych w Zespole szkół im. prof. Janusa Groszkowskiego w Radomsku".

POBIERZ ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.08.21r. - PDF

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - PDF

Odpowiedzi na pytania do zamówienia - PDF

Ogłoszenie z dnia 12.08.2021 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - PDF
Modyfikacja treści SWZ - PDF