Technik elektryk 

 Czy widziałeś prąd elektryczny? Każdy odpowie, że nie, bo nie da się go zobaczyć. Ale, każdy też powie, że żadne gospodarstwo domowe i żadna gałąź gospodarki bez niego nie funkcjonuje. Jaki to dramat, gdy wyłączą w Twoim domu zasilanie choćby na godzinę. W naszej szkole możesz zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik elektryk i dołączyć do grona osób odpowiedzialnych za nieprzerwane dostarczanie energii elektrycznej. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia absolwent technikum elektrycznego jest atrakcyjną osobą na ciągle zmieniającym się rynku pracy. 

  Technik elektryk: 

W tym zawodzie nauczysz się: 

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; 

  Będziesz miał możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji – nowego zawodu: 

 Po potwierdzeniu innych kwalifikacji wspólnych dla zawodów pokrewnych uzyskasz nowy zawód np.. technik elektronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik mechatronik. 

  Jakie są możliwości zatrudnienia: 

• w zakładach:
- wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną ( elektrownie i zakłady energetyczne ),
- eksploatujących energię elektryczną np. gospodarka komunalna ,
- produkujących maszyny i urządzenia elektryczne,
• w punktach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
• w zakładach rzemieślniczych i firmach wykonujących instalacje elektryczne. 

  Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i teleinformatycznych.

KWALIFIKACJE

ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych