Od 2000 roku tradycją naszej szkoły  jest coroczna wymiana młodzieży z niemiecką Elektronikschule Tettnang z Badenii Wirtembergii . Kolejne spotkanie właśnie dobiegło końca. Zaczynaliśmy skromnie, od 10 osób z każdego kraju, nasza tegoroczna grupa projektowa liczyła prawie 50 osób.

Podczas wymian uczestnicy prezentują swoją kulturę i historię, przedstawiają symbole narodowe, tradycje, obyczaje.  Spotkania  są doskonałą  szkołą tolerancji, świadomego i pozbawionego kompleksów współżycia w jednoczącej się Europie, umożliwiają też poznanie kraju goszczącego. Wymiany stwarzają  młodym ludziom możliwość poznania stylu i realiów życia ich rówieśników w innych krajach.

Przez cały czas realizacji projektu uczniowie pracowali w polsko-niemieckich grupach. Realizowali opracowane dla każdego zespołu zadania  i jednocześnie doskonalili umiejętności językowe. Udało im się przełamać bariery językowe, a młodzież zaczęła odważnie konwersować po angielsku i niemiecku. Dla osób uzdolnionych językowo, chcących poćwiczyć  język obcy wymiany są doskonałą praktyką np. przez podjęciem studiów w Niemczech.

Dwutygodniowy projekt był okazją do  pokazania niemieckim kolegom m.in. Zakopanego, Krakowa, Warszawy. Młodzież  zwiedziła też Muzeum Auschwitz-Birkenau i Jasną Górę. Integracji sprzyjały zajęcia sportowe i półmetek projektu, przygotowany przez niemieckich uczniów tzw. Bergfest.

Już jesienią nasi uczniowie będą mieli okazję spotkać się z nowopoznanymi rówieśnikami podczas praktyk zawodowych, jakie odbędą się w Niemczech.

Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.