Informacja o terminach i miejscu przeprowadzenia etapu pisemnego

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin):

Informacja o terminach i miejscu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec 2017 r.

 

Zarówno na część pisemną jak i część praktyczną należy przyjść z półgodzinnym wyprzedzeniem oraz należy posiadać dokument (dowód osobisty, legitymacja szkolna) oraz długopis piszący na czarno

Informacja o terminach i miejscu przeprowadzenia części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 

Technik organizacji reklamy

Kwalifikacja A.26