Informacja o terminach i miejscu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Zarówno na część pisemną jak i część praktyczną należy przyjść z półgodzinnym wyprzedzeniem oraz należy posiadać dokument (dowód osobisty, legitymacja szkolna) oraz długopis piszący na czarno.

Informacja o terminach i miejscu przeprowadzenia części pisemnej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zawodach:

(na tej części egzaminu można korzystać z kalkulatora prostego)

 

2Uczniowie Sebastian Chwilczyński i Mikołaj Lasota zdobyli I miejsceoraz nagrodę publicznościwWojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznych, który odbył się 16.11.2017 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony  Środowiska. Celem konkursubyło promowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży.

 

01"Czy w szkole można zdobyć doświadczenie?” "Czy szkoła to tylko sama teoria i tysiące suchych definicji do zapamiętania"? Nic podobnego! To na pewno nie w technikum! Już w październiku pierwsi uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół Elektryczno-Elektonicznych w Radomsku odbyli miesięczne praktyki zawodowe w lokalnych firmach i zakładach pracy.