001Jak wiadomo, październik jest miesiącem bibliotek szkolnych. Wyjątkowo w tym roku podczas uroczystości postanowiliśmy nawiązać do Narodowego Czytania, na które para prezydencka wybrała osiem lektur, uczących nas, że w życiu powinniśmy kierować się solidarnością, nie tracić poczucia wrażliwości na ludzką krzywdę, ani nie zapominać o historii. Uroczystość, która odbyła się 25 października, poprowadziło siedmiu kolegów ze starszych klas elektryka. Słuchaczami byli natomiast pierwszoklasiści, którzy przez cztery godziny zapoznawali się z prozą wielkich polskich pisarzy. Wysłuchali takich utworów, jak:

  • „Orka”
  • „Rozdziobią nas kruki, wrony”
  • „Sachem”
  • „Katarynka”
  • „Dobra pani”
  • „Dym”

Imprezie towarzyszyła wystawa książek oraz prezentacja multimedialna.

 

DEN20191 1W naszej szkole Powiatowy Dzień Komisji Edukacji Narodowej obchodziliśmy.

Pani Starosta i Pan Wicestarosta nagrody Starosty pracownikom wręczyli , za trud , pracę i zaangażowanie w edukację młodzieży życzenia złożyli. My zaś akademie przygotowaliśmy i nauczycieli w rejs statkiem zabraliśmy.

Kapitanowie z załogi dumni są wielce i proszą o więcej. Oficerowie godnie zadania powierzone spełniają i każdego dnia z chęcią i zaangażowaniem do pracy się zabierają. My życzenia składamy i za codzienną pracę dziękujemy.

 

Logo PURWM PL

FRSERazem możemy wszystko

Takie hasło przyświecało młodzieży realizującej projekt edukacyjny pod hasłem „I Ty możesz zostać reporterem – szlakiem polsko – ukraińskim” w Równem na Ukrainie. Mimo barier językowych udało się zrealizować głowny cel – wydać polsko – ukraińską gazetę.

Projekt zrealizowany został w partnerskim mieście powiatu radomszczańskiego – Równe. Brała w nim udział 32-osobowa grupa młodzieży polskiej i ukraińskiej. Podczas tygodniowego pobytu u naszych wschodnich sąsiadów młodzi ludzie poszukiwali śladów kultury polskiej na Ukrainie, odkrywali wspólną przeszłość i dziedzictwo kulturowe Ukrainy. - Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wyrozumiałości wszystkich uczestników udało się pokonać trudności, barierę językową oraz osiągnąć zamierzone cele. Za co Wszystkim bardzo dziękuję – podsumowała Agnieszka Nowicka z Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku, koordynatorka projektu. - Projekt ten jest niezwykle ważny dla ukraińskich dzieci – podkreśla Ivanna Dashkel, nauczycielka z Edukacyjno – Wychowawczego Kompleksu nr 14 w Równem. - Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie projektu pomagają im zrozumieć wartość pracy z naszymi najbliższymi sąsiadami i szukać wzajemnego zrozumienia. Nasze kraje są bardzo podobne w kulturze, języku, dzielą tragiczne karty historii, więc należy umieć rozpoznawać i poprawiać błędy, żyć w pokoju, wspierać się nawzajem w sposób demokratyczny – dodaje.