001Jak wiadomo, październik jest miesiącem bibliotek szkolnych. Wyjątkowo w tym roku podczas uroczystości postanowiliśmy nawiązać do Narodowego Czytania, na które para prezydencka wybrała osiem lektur, uczących nas, że w życiu powinniśmy kierować się solidarnością, nie tracić poczucia wrażliwości na ludzką krzywdę, ani nie zapominać o historii. Uroczystość, która odbyła się 25 października, poprowadziło siedmiu kolegów ze starszych klas elektryka. Słuchaczami byli natomiast pierwszoklasiści, którzy przez cztery godziny zapoznawali się z prozą wielkich polskich pisarzy. Wysłuchali takich utworów, jak:

  • „Orka”
  • „Rozdziobią nas kruki, wrony”
  • „Sachem”
  • „Katarynka”
  • „Dobra pani”
  • „Dym”

Imprezie towarzyszyła wystawa książek oraz prezentacja multimedialna.