DEN20191 1W naszej szkole Powiatowy Dzień Komisji Edukacji Narodowej obchodziliśmy.

Pani Starosta i Pan Wicestarosta nagrody Starosty pracownikom wręczyli , za trud , pracę i zaangażowanie w edukację młodzieży życzenia złożyli. My zaś akademie przygotowaliśmy i nauczycieli w rejs statkiem zabraliśmy.

Kapitanowie z załogi dumni są wielce i proszą o więcej. Oficerowie godnie zadania powierzone spełniają i każdego dnia z chęcią i zaangażowaniem do pracy się zabierają. My życzenia składamy i za codzienną pracę dziękujemy.