WP 20180525 10 01 01 ProW dniu 25.05.2018 roku w ZSE-E w Radomsku  nastąpiło rozstrzygnięcie V edycji konkursu interaktywnego z języka niemieckiego i angielskiego pt:,,Interaktywny spacer po krajach niemiecko i anglojęzycznych". Konkurs polegał na nagraniu 5 minutowego filmiku w języku niemieckiem i angielskim. Tematyka tegorocznej edycji dotyczyła szkoły.

Powyższa problematyka znalazła odzwierciedlenie w nadesłanych filmikach uczniów szkół gimnazjalnych i pnadgimnazjalnych powiatu radomczczańskiego.

Jury ZSE-E doceniło umiejętności lingwistyczne oraz aktorskie uczniów.

Na I miejscu w kategorii szkoły średnie (język niemiecki) uplasowali się uczniowie z ZSE-E w Radomsku. Autorzy filmiku to:

1. Piotr Błasiak

2. Piotr Nowak

3. Sebastian Wilczyński

4. Kaludia Nems

Na I miejscu w kategorii szkoły gimnazjalne (język niemiecki) - uplasowały się uczennice z Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie:

1. Anna Brząkała

2. Daria Gajda

Opiekun pani Agnieszka Reszka

II miejsce w tej samej kategorii zdobyła uczennica z Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Bohaterów Katynia w Radomsku Katarzyna Surmacka opiekun pani Katarzyna Nowak.

III miejsce w tej samej kategorii zdobyli ex equo uczennice z Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Bohaterów Katynia:

1. Wiktoria Kucharzewska

2. Aleksandra Roksela

Opiekun pani Katarzyna Nowak

oraz uczennice Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Radomsku:

1. Oliwia Wojtala

2. Weronika Przerada.

Opiekun pani Beata Łopusińska

W kategorii prezentacja anglojęzyczna szkół średnich - I miejsce zajęli uczniowie II Liceum Ogólnoksztacącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku:

1. Mateusz Kucharczyk

2. Ksawery Olczyk

Opieku pani Natalia Król i pani Barbara Aksman.

Na I miejscu w kategorii szkoły gimnazjalne uplasowali się uczniowie z Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie:

1. Aleksandra Mazur

2. Bartłomiej Bednarz

opiekun pani Małgorzta Bugajska.

Konkurs zorganizowały nauczycielki języka niemieckiego pani Beata Kostrzewa i nauczycielka języka angielskiego pani Małgorzata Wojakowska.