WICEWOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 27 września 2017 r.

ZK-I.68.53.2017

Panie/Panowie

Starostowie, Prezydenci miast na prawach powiatu województwa łódzkiego

Szanowni Państwo,

ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie naszego kraju, związane z występowaniem groźnych zjawisk atmosferycznych, takich jak gwałtowne burze czy silne wichury, skłaniają do poszukiwania rozwiązań zapobiegania zdarzeniom, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Pamiętając o dramatycznych konsekwencjach potężnej nawałnicy, która spustoszyła teren obozu harcerskiego w Suszku, należy dołożyć wszelkich starań, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji, szybko i skuteczne docierając z ostrzeżeniem o grożącym niebezpieczeństwie do mieszkańców.

Dlatego też pragnę zachęcić Państwa do propagowania i rozpowszechnienia wiedzy o Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO), zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz ich rodziców. System umożliwia szybkie powiadamianie o istniejących zagrożeniach, także tych spowodowanych siłami natury.

Regionalny System Ostrzegania może dotrzeć do odbiorców za pomocą kilku kanałów. Informacje umieszczane są na stronie internetowej dedykowanej RSO, na stronach internetowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ogłaszane poprzez naziemną telewizję cyfrową - w programach regionalnych, w postaci napisów DVB, poprzez telegazetę. Najbardziej mobilną formą systemu jest jednak RSO w postaci bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe. W dobie, gdy większość uczniów posiada telefony, instalacja takiej aplikacji przyczyniłaby się niewątpliwie do podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa tak w roku szkolnym, jak i na wakacjach.

 

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, teł.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka www.lodzkie.eu