W sekretariacie szkoły jest do odebrania suplement (w języku angielskim) do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zapraszamy po odbiór absolwentów z roku szkolnego 2016/2017.