Uczniowie i absolwenci ZSE-E w Radomsku

Kto z Was nie zdał egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2017 r., a chce zdawać egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2018 r., musi w terminie do 08.09.2017 r. w sekretariacie szkoły złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu (zaznacza się tę część egzaminu, która była nie zdana).