W dniu 25.08.2017r.(piątek) od godz. 13:00 do godz. 15:00 w sali 002 będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów Technikum. Dla uczniów ZSZ oraz Szkoły policealnej świadectwa będą wydawane od godz. 13:00 w sekretariacie Szkoły. Będzie też możliwość wypełnienia deklaracji przystąpienia do egzaminu poprawkowego, dla osób, które egzaminu nie zdały. (wymagany nr Pesel), w sali 002 (godz. 13:00-15:00).