12 czerwca uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy uczestniczyli w Dniu Otwartym Drukarni Kamińskich. Wycieczka była podsumowaniem projektu współtworzonego przez ZSE-E w Radomsku, Drukarni Braci Kamińskich oraz Agencję K-max.

Projekt zakładał pracę uczniów w trzech etapach. W pierwszym uczniowie klasy trzeciej zaprojektowali plakaty promujące Radomszczański Dzień Drukarza. Spośród 10 najlepszych plakatów przedstawiciel Drukarni wybrał jeden – najlepszy. Następnie, podczas zajęć z panem Patrykiem Kamińskim, przygotowali wybrany plakat do druku na maszynie offsetowej.  Ostatnim etapem projektu było zwiedzanie drukarni. Młodzież obserwowała sposób, w jaki drukowane są plakaty na maszynie offsetowej, a także druki okolicznościowe na maszynie typograficznej. Dzięki uprzejmości pracowników drukarni uczniowie dowiedzieli się również jak wygląda praca introligatora czy pracownia naświetlania płyt. Efektem projektu jest zdobycie przez młodzież technikum organizacji reklamy umiejętności właściwego projektowania plakatów oraz znajomość specyfiki pracy drukarza. Uczniowie potrafią również poprawnie przygotować plik do druku.

Koordynatorką projektu z ramienia ZSE-E w Radomsku jest pani Joanna Siedlecka, natomiast z ramienia Drukarni  Kamińskich i Agencji K-max pan Patryk Kamiński.