Poniżej przedstawiamy link do poradnika dla nauczycieli i rodziców na temat przemocy w sieci Internet

www.kuratorium.lodz.pl/data/other/poradnik-jak_reagowac_na_cyberprzemoc.pdf