Załącznik proszę uzupełnić do 22.06.2018r. Wypełnioną wersję elektroniczną proszę wydrukować, podpisać i złożyć do dyr. Adama Jałkiewicza. 

 Od tego roku uzupełniamy osiągnięcia za cały rok szkolny i według nowych wymagań.

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany