Załącznik proszę uzupełnić do 15.06.2018r. i przekazać do Przewodniczących Komisji Przedmiotowych. Przewodniczący na tej podstawie sporządzają sprawozdanie z pracy Komisji, które będzie prezentowane podczas RP 20.06.2018r.

 

 

Pobierz