Załącznik proszę uzupełnić do 19.06.2017r. i przekazać do Przewodniczących Komisji Przedmiotowych. Przewodniczący na tej podstawie sporządzają sprawozdanie z pracy Komisji, które będzie prezentowane podczas RP 21.06.2017r.