Załącznik proszę uzupełnić do 26.01.2018r. i przekazać do Przewodniczących Komisji Przedmiotowych. Przewodniczący na tej podstawie sporządzają sprawozdanie z pracy Komisji, które będzie prezentowane podczas RP 12.02.2018r.

{Pobierz}