Wykonaliśmy wszystkie zaprojektowane przez nas gry matematyczne dotyczące wzorów skróconego mnożenia, ogólnych własności funkcji, przekształceń wykresów funkcji i funkcji liniowej. Pozostało nam tylko prezentować  je naszym koleżankom i kolegom.