ZSE-E w Radomsku w obecnej chwili nie przeprowadza przetargów i ofert