Technik teleinformatyk 

Na pewno nosisz ze sobą wszędzie telefon komórkowy, to obecnie niezbędny gadżet. Czy wiesz jak to się dzieje, że możesz za jego pomocą serfować po Internecie, oglądać telewizję? Może ciekawi cię jak ta technologia wygląda od przysłowiowej kuchni. Przekonaj się sam. Technik teleinformatyk to nowoczesny i poszukiwany zawód, który jest połączeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. 

  Technik teleinformatyk: 

W tym zawodzie nauczysz się: 

1) uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
3) montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
4) instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
5) administrowania sieciami teleinformatycznymi. 

  Będziesz miał możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji – nowego zawodu: 

 Po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych i Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami uzyskasz zawód - technik informatyk. 

  Jakie są możliwości zatrudnienia: 

 • jako administrator lub analityk systemów komputerowych,
• jako administrator baz danych lub monter i sprzedawca komputerów,
• w bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, firmach mających własne systemy informatyczne,
• w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe lub montujących i naprawiających telefony komórkowe,
• w punktach serwisowych, sklepach. organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne.  

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i teleinformatycznych.

KWALIFIKACJE

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi