W tym zawodzie nauczysz się: 

1) montowania elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych;
2) montowania podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach;
3) instalowania i konserwowania urządzeń elektronicznych. 

  Będziesz miał możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji – nowego zawodu:
Po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: Eksploatacja urządzeń elektronicznych oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego możesz zdobyć nowy zawód - technik elektronik.
Kontynuację nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych rozpoczniesz od drugiej klasy. 

  Jakie są możliwości zatrudnienia:
• w zakładach produkujących urządzenia elektroniczne,
• w serwisach komputerowych,
• w firmach instalujących sieci komputerowe, urządzenia elektroniczne, anteny satelitarne,
• w warsztatach usługowych wykonujących naprawy urządzeń elektronicznych.

KWALIFIKACJE

EE.3. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych