Drezno było dla wielu wybitnych Polaków, jak dla Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, miejscem ich codzienności a także tworzenia ponadczasowych dzieł. Po powstaniu listopadowym, miasto to stało się ostoją dla polskich emigrantów. To w nim powstały znakomicie znane nam utwory, jak „Stara Baśń”, czy poprzedniczka „Quo Vadis”.