Dyrektor

Zespołu Szkół Elektryczno - Elektroniczych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku

mgr inż. Adam Jałkiewicz


Wicedyrektorzy

Zespołu Szkół Elektryczno - Elektroniczych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku

mgr inż. Mirosław Dratwiński

mgr Jolanta Woźniak